دانلود سوالات آزمون کنکور دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و استخدامی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

IELTS

آزمون زبان بین المللی

آزمون آیلتس
International English Language Testing System

آزمون آیلتس جهت سنجش میزان آمادگی داوطلبان برای ادامه تحصیل، فراگیری مهارت هـای تخصصـی و یـا کار و اقامـت در کشـورهای انگلیسی زبان طراحی شده است. اکثر دانشگاه هاى دنیا بخصوص کشورهاى انگلیسى زبان ارائه مدرک آیلتس را به عنوان یکى از مهم ترین شروط  پذیرش دانشجویان مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا قید کرده اند. نمره قبولی درآزمون زبان آیلتس مورد تایید اکثر  دانشگاه های آزاد و سراسری در مقطع دکترا می باشد

------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه اول با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 1
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه دوم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 2
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه سوم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 3
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه چهارم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 4
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه پنجم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 5
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه ششم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 6
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه هفتم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 7
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه هشتم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 8
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه نهم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 9
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه دهم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 10
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه یازدهم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 11
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس، مجموعه دوازدهم با پاسخنامه
محتوا: Cambridge IELTS 12
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس بخش خواندن و درک مطلب
محتوا: Reading
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: نمونه سوالات آزمون آیلتس بخش خواندن و درک مطلب، و بخش نوشتاری
محتوا: Reading and Writing
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------

Back to content | Back to main menu