دانلود سوالات آزمون کنکور دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و استخدامی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

هنرهاي تصويري و طراحی

کارشناسی ارشد سراسری > هنر

آزمون کارشناسی ارشد سراسری هنرهاي تصويري و طراحی

عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، طراحی صنعتی سال 1381
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، طراحی صنعتی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی سال 1382
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر متحرک، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، طراحی صنعتی سال 1384 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر متحرک، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی و طراحی صنعتی سال 1385 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر متحرک، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، طراحی صنعتی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی سال 1387 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر متحرک، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، طراحی صنعتی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی سال 1388 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر متحرک، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، طراحی صنعتی سال 1389 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر متحرک، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، طراحی صنعتی سال 1390 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر متحرک، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی سال 1391 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ارتباط تصویری، تصویر متحرک، تصویر سازی، عکاسی، نقاشی، نرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی سال 1392 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری هنرهاي تصويري و طراحی سال 1393 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری هنرهاي تصويري و طراحی سال 1394 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری هنرهاي تصويري و طراحی سال 1395 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------
عنوان: سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری هنرهاي تصويري و طراحی سال 1396 با پاسخنامه
کد رشته: 1358
قیمت: 2000 تومان
دانلود آزمون: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید


------------------------

Back to content | Back to main menu